תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

אספת הגרן

גלויה בהוצאת י"מ ששה הלוי פתח תקוה

תאריך לא ידוע