תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

ביקור בארכיון

לקראת ביקור

אנחנו ממליצים לפנות לארכיון רק כשנושא המחקר ממוקד. 
רצוי להכין מראש מושגים, שמות אנשים, ארגונים או מוסדות, שמות אירועים ומאורעות התוחמים בתקופת זמן מוגדרת. המושגים האלה יעזרו בחיפוש במערכת המידע הממוחשבת של הארכיון.

 

בארכיון קיים חדר עיון ובו ספריית יעץ ועמדת מחשב עם קטלוג הארכיון המאפשר חיפוש עצמי, צפייה והזנה בחומרים סרוקים.

 

לרשות משתמשי הארכיון עומד צוות ארכיונאים, אליו ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון, טלפון, דואר אלקטרוני, פקס או דואר רגיל. בפנייה ניתן לקבל יעוץ ראשוני לגבי הנושא ומידע אודות החומרים הרלוונטיים לנושא. אין באפשרות צוות הארכיון לערוך חיפוש נרחב בתכני חומר ארכיוני עבור משתמש. ניתן להזמין חומר לעיון ולשכפול מראש רק אם סימולו המדויק ידוע למשתמש.  

 

כללי שימוש בארכיון

1. העיון באוספי הארכיון הנו ללא תשלום.
2. פרסום ממסמכי הארכיון מותנה בתשלום.
3. הגישה לאוספים הינה בכפוף להגבלות אשר הוסכמו עם הגופים היוצרים וכן בהתאם לשיקול דעת הארכיונאי/ת הראשי/ת.
4. העיון בתחומי הארכיון בלבד.
5. עיון ושימוש בחומרים שעברו דיגיטציה ניתן אך ורק בעותקים דיגיטליים.
6. משתמש/ת מתחייב/ת לשמור על שלמותו, ניקיונו ותקינותו של החומר הארכיוני הניתן לשימוש וידוע לו/לה שישא/תשא בעלות כל נזק אשר ייגרם עקב שימוש בלתי זהיר בחומרים.
7. עבודה או פרסום המתבססים על חומר ארכיוני שמקורו בארכיון לתולדות פתח תקוה מותנים בציון שם הארכיון ומיקום החומר בו.

 

משתמש/ת מתחייב/ת להעביר לארכיון עותק של כל עבודה או פרסום המתבסס על חומרים שמקורם בארכיון.

 

ניתן להזמין שיכפול של החומר בתשלום.

 

זמן אספקת השכפולים עד שלושה ימי עבודה.
ניתן לקבל את השכפולים בארכיון, בדואר רגיל ובמידת האפשר בדואר אלקטרוני. 

 

תעריפים