תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

מסדרת תצלומים המתארת את חצרות הבתים בין רחוב סלור לרחוב הברון הירש, בין השנים 1977- 1979

צלם: זכריה שדה - טודי