תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

משפחת מרים ודוד בן דוב

בתמונה מימין:מרים בן דוב, דוד בן דוב, שרה ב (רנשטיין) אביב, רחל ברנשטיין , יושבת פסיה קורקלוב

צלם: אלחונס

תאריך לא ידוע