תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

מבט מעל גגות השוק

רחוב הברון הירש

צלם: זכריה שדה - טודי

1997