תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

גשר מעל נחל הירקון לכיוון כפר סבא

צלם: זולטן קלוגר

תאריך לא ידוע