תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

ילדי משפחת שיפריס

כרמלה, יהודית ועובד

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע