תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

פתיחת גן משחקים ע"ש מיכאל שפירא

צלם: ניסן בן נעם

1954