תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

כיתת בנות בבית ספר נצ"ח בחברת המורה ניפומשצני

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע