תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

יעקוב גור אריה ,חייל בחטיבת המכבי בבריגדה היהודית

צלם: לא ידוע

1945