תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

רוני ויהודה פלד ביום חתונתם

פוטו הדר

ארכיון אישי של רוני ויהודה פלד