תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

הזמנה לחתונת מרים שטיין וד"ר אדולף פיר וירצברג

ארכיון משפחת בכרך