תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

הודעה בעיתונות על אירושי יהודית ברקר ושלמה חיון

ארכיון משפחת חיון