תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

חתונת ציפורה ומנחם פינשטיין, ברקע מלון רבינוביץ.

ארכיון אישי של פינשטיין ציפורה ומנחם