תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

אלימלך כנר ביום חתונתו עם אורה קרמפל

צלם: פוטו ביאלי

ארכיון אישי של אורה ואלימלך כנר