תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

אוסף הארכיון, איגרת הופקה לכבוד 90 שנה לפתח תקוה, 1968