תושבי פתח תקוה בעבר ובהווה מוזמנים להפקיד בארכיון תעודות, מכתבים, מסמכים, תצלומים, קטעי עיתונות וחפצים.
ptarchive@ptikva.org.il
 

תחנת מכבי אש, רחוב רוטשילד

צלם: צבי שויץ

תאריך לא ידוע