ברית חיילי אצ"ל, סניף פתח תקוה
001.006
מנהלי
חטיבה
2010-2003
מיכל אחד, תיק אחד
ברית חיילי אצ"ל, סניף פתח תקוה

העמותה להנצחת מורשת אצ"ל בפתח תקוה נוסדה בשנת 2003. העמותה פועלת לשימור אתרים היסטוריים בעיר ומעבירה באמצעות הרצאות תולדות המחתרות בארץ ישראל.

פרוטוקולי ישיבות חברי העמותה מופקדים בארכיון מיד אחרי הישיבה.

יאיר אסיסקוביץ

פרוטוקולים של ישיבות חברי העמותה

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון

החטיבה פתוחה