עלונים
קיבוץ גבעת השלושה
001.003.001
מנהלי
תת-חטיבה
1954-1926
41 תיקים
קיבוץ גבעת השלושה

עלוני גבעת השלושה הופיעו החל מתחילת ההתיישבות (העלונים הראשונים הנמצאים בארכיון הם משנת 1926). העלונים התפרסמו בכמה שמות: "מעבר" על שם חבורת "מעבר" שהיתה בין הקבוצות המייסדות, "עתוננו", "עתון חי", "יומן הפלוגה", "עלון הגבעה".
בתקופת הפילוג בשנים 1951 – 1954 כאשר עדיין החברים או חלקם עדיין לא עברו לקיבוצים החדשים (גבעת השלושה ועינת), הופיעו בגבעת השלושה הישנה עלונים של שני הפלגים . העלונים נקראו "עלון הגבעה" ובצמוד לשם העלון צויין שם התנועה הקיבוצית שאליה משתייכים החברים – "הקיבוץ המאוחד" או "אחוד הקבוצות והקיבוצים".

כל העלונים נקבעו כתת חטיבה מלאכותית נפרדת . העלונים נרשמו בתוכנת המחשב של הארכיון כולל תקצירי תוכן העלונים ,מילות מפתח ושמות החברים והילדים המוזכרים.

וייס חנה באמצעות שהם יעל ושפירא רוחה

העלונים כוללים מאמרים של העורכים ושל החברים. המאמרים הנם בנושאים חברתיים, פוליטיים, כלכליים ואורחות חיים. כמו כן כוללים העלונים כרוניקה של ארועים חברתיים וכלכליים, הודעות וברכות לחברים לרגל שמחות כגון לידות, חגיגות בר מצווה וחתונות. העלונים הופיעו בתחילה בכתב יד במחברות והוקראו לחברים כ"עתון חי". בהמשך הוצאו בדפוס סטנסיל וחולקו לחברים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2008