תצלומים
קיבוץ גבעת השלושה
001.003.002
מנהלי
תת-חטיבה
1982-1925
378 תצלומים
קיבוץ גבעת השלושה

תצלומים מימי הקמת הקיבוץ ב-1925 והשנים הראשונות של הישוב נשמרו במספר מועט. לקראת חג העשור של גבעת השלושה ב-1935 צולמו הרבה תמונות שחלקן הופיעו בתערוכה שנערכה לרגל החג.

אוסף התצלומים נקבע כתת חטיבה נפרדת בארכיון לתולדות פתח תקוה. התצלומים סודרו באלבומים, תאור התצלומים נרשם בתוכנת המחשב, כולל מילות מפתח לגבי נושאי התצלומים וכולל תקציר עם שמות החברים והילדים המופיעים בתצלומים.

וייס חנה באמצעות שהם יעל ושפירא רוחה

התצלומים מתעדים חברים במקומות עבודה, בשדות ובמטעים כולל בשטחי "נזלה" שליד ראש העין, במפעל הנעליים, בסדנאות ובמאפייה. חברות בעבודה בבתי ילדים, חדר אוכל, מכבסה וענפי משק כגון רפת ומשתלה, ילדים בבתי הילדים ובחצר המשק, נוף של סביבת הקיבוץ ומראה כללי של מתקני הקיבוץ – כולל מתחילת ההתיישבות (אהלים וצריפים) ובניינים, כולל מבני משק ומוסדות ציבור כגון חדר האוכל הישן והחדש. האוסף כולל גם תצלומים מפתח תקוה – מאזור השוק ומשכונות של עולים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2009