דפי זכרון
קיבוץ גבעת השלושה
001.003.003
מנהלי
תת-חטיבה
2008-1925
8 תיקים
קיבוץ גבעת השלושה

לזכר חברי קיבוץ גבעת השלושה שנפטרו, הוצאו לאור חוברות זכרון.
לאחר הפילוג בשנת 1952 הקימו אנשי פלג "הקיבוץ המאוחד" את גבעת השלושה החדשה. חוברות ודפי זכרון לנפטרים נאספו גם מהקיבוץ החדש.

אוסף החוברות ודפי הזכרון נקבע בארכיון לתולדות פתח תקוה, באופן מלאכותי, כתת חטיבה נפרדת בחטיבת "קיבוץ גבעת השלושה".

חוברות הזכרון כוללות הספדים, ביוגרפיות וכתבים של חברים שנפטרו. דפי זכרון הוצאו בגבעת השלושה החדשה לזכר כל חבר שנפטר. דף זכרון כולל תצלום וביוגרפיה של החבר.

ללא הגבלה

החומר בסידור ותיאור, לא קיים קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2009