עתונות וכתובים
קיבוץ גבעת השלושה
001.003.004
מנהלי
תת-חטיבה
2007-1925
5 תיקים
קיבוץ גבעת השלושה

בקיבוץ גבעת השלושה נאספו קטעי עתונות ומסמכים שונים, בחלקם מנהליים ובחלקם מסמכי תעוד.

אוסף קטעי העתונות והכתובים סודר מחדש בארכיון לתולדות פתח תקוה ונקבע כתת חטיבה מלאכותית.

וייס חנה באמצעות שהם יעל ושפירא רוחה

מסמכים בכתב בחלקם מנהליים כגון: הערכת רכוש הקיבוץ, חוברות אמנות, הגדה של פסח, שירונים, עלון בני מצווה, קטעי עתונות, מאמרים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2009