ועד המושבה
פתח תקוה, מושבה
001.001.002
מנהלי
תת-חטיבה
1922-1902
47 תיקים
פתח תקוה, ועד המושבה

מאז יסודה בשנת 1878 נהנתה פתח תקוה משלטון עצמאי. השלטונות הטורקיים אפשרו בחירת ועד המושבה שניהל את ענייניה בתמיכה של הארגונים כמו חובבי ציון וחברת יק"א.

בשנת 1900 חברת יק"א הטילה על הוועד אחריות מלאה על התנהלותה של המושבה על כל תחומי חייה: החקלאיים, המסחריים, החברתיים והתרבותיים ובכלל אלה בוררויות והכרעות ביחסים בין איש לרעהו.

ועד המושבה הפך לגוף שלטון רשמי.

הוועד נבחר לשנה ובו בין שבעה לעשרה חברים. הבחירות נערכו בחול המועד סוכות.

ראשי ועד המושבה מיסודה עד להעברת השלטון למועצה המקומית

1878 - 1883 - יואל משה סלומון ודוד מאיר גוטמן
1883 - 1886 - דוד מאיר גוטמן
1886 - 1890 - יהושע שטמפפר
1890 - 1900 - זאב ברנדה
1900 - 1901 - אברהם זאב ליפקיס
1901 - 1902 - משה סלור
1902 - 1907 - יצחק גולדנהירש
1907 (חודשיים) - משה גיסין
1907 - 1912 - שלמה זלמן גיסין
1912 - 1913 -  עקיבא ליברכט
1913 - 1914, 1920 - 1924 - חיים (שארל) כהן רייס
1918 - זאב ליפקיס (ראש זקני העדה)
1919 - 1920 - ליפא ויניצקי (ועד זמני)
1922 - שלמה זלמן גיסין
1924 - פנחס (מער) מאירי עד לבחירתו לראש המועצה המקומית

לפי הגירסה שנשתרשה חברי ועד המושבה החביאו את התעודות והמסמכים מהשלטונות הטורקים בסוף מלחמת העולם הראשונה ומאז החומר אבד. אולם נמצאו חומרים בודדים כמו פרוטוקולים של ישיבות הועד מאותן שנים. התשובה לכך נמצאת בהערות להקדמה של ספר היובל ה-50 למושבה, שיצא לאור בשנת 1929: חבר הוועד אהרון נחמני לקח את הפרוטוקולים אליו ושמר עליהם בעת גירוש תושבי פתח תקוה בשנת 1917. מאוחר יותר החזיר נחמני את הפרוטוקולים לוועד.

רוב החומר המנהלי של אותה התקופה עדיין לא אותר.

לא ידוע

פרוטוקולים של ועד המושבה, 1902 - 1907, 1913 - 1922.

הפרוטוקולים משנים 1908 - 1912 חסרים.

אין הגבלה מבחינת התוכן.

החומר עבר מזעור ודיגיטאציה.

עיון במסמכים שעברו דיגיטאציה מותר בעותק דיגיטאלי בלבד.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008