תיעוד, פרסומים, תערוכות
בית נטע
001.005.001
מנהלי
תת-חטיבה
1985-1961
117 תיקים, 483 תצלומים, 97 כרזות
בית נטע - הארכיון והמוזיאון של מועצת פועלי פתח תקוה

את קיומו של בית נטע כמרכז תיעוד ותרבות של מועצת פועלי פתח תקוה מאפיינים נושאי תיעוד מרכזיים שהם:
תולדות ההתיישבות הציונית העובדת לתקופותיה- החל מייסוד פתח תקוה , עליות לארץ ישראל החל מהעליה הראשונה ואילך, תולדות תנועת הפועלים ואישים בולטים בה, תולדות פתח תקוה וארכיון של מועצת פועלי פתח תקוה.
הפעילות כללה: קיום תערוכות, ימי עיון וכנסים והוצאת פרסומים.

תת-חטיבה זו נוצרה בצורה מלאכותית בהעדר סדר מקורי של החומר ובהעדר תיעוד על כך.

חרנם שאול

תצלומים, קטעי עיתונות וכתבי עת מתוך עיתונות הפועלים ועיתונות ציונית בארץ ובגולה, התכתבות ,מאמרים, פרסומים וספרים שהוצאו על ידי "בית נטע",
מודעות וכרזות המודיעות על אירועי תרבות וחינוך בפתח תקוה וסביבתה, שטרות מכירת קרקע, פסקי דין בענייני קרקעות, מוצגים מתוך תערוכות.

טווח התאריכים 1885 - 1985. 

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2008