אישים
בית נטע
001.005.003
מנהלי
תת-חטיבה
1987-1961
17 תיקים
בית נטע - הארכיון והמוזיאון של מועצת פועלי פתח תקוה

כמרכז תיעוד לתולדות כבוש העבודה וידע הסתדרותי נאסף בבית נטע חומר רב על אישים מרכזיים בתנועת העבודה החל מתקופת העליה השניה ואילך. כמו כן, נכתבו חיבורים שונים בנושא תנועת הפועלים  ע"י אנשי בית נטע. החומרים הוצגו בתערוכות שקיים בית נטע במוזיאונים שונים בארץ.

תת-חטיבה זו נוצרה בצורה מלאכותית בהעדר סדר מקורי של החומר ובהעדר תיעוד על כך. 

חרנם שאול

שמות האישים המתועדים:
א. מנהיגי תנועת העבודה: דוד בן גוריון, חיים ארלוזורוב, אברהם הרצפלד, יוסף אהרונוביץ, י.ח. ברנר, יגאל אלון, יצחק בן צבי.
ב. ראשי מועצת הפועלים: חיים בילי, פנחס רשיש, פישל ורבר, מרדכי רייכר, מאיר ארגוב.
ג. חוברות זכרון לאנשים שנפטרו: משה טרייבר, יעקב פנחסי, קופל קורין, רייזה וראובן פרץ גרוזמן.

סוגי חומר ארכיוני:
מאמרים בעתונות בנושאי כבוש העבודה והתארגנות הפועלים, רשימות וכתבי יד של האישים, התכתבות, טיוטות למאמרים, נאומים והספדים, קטעי עתונות אודות אישים – כולל פרשת רצח חיים ארלוזורוב, תצלומים – בעיקר מתערוכות שנערכו בבית נטע, ביוגרפיות על אישים, הסכם עבודה בין ההסתדרות הכללית לבין העובדים הרוויזיוניסטים – בחתימת ד. בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי משנת 1920, מכתבי ברכה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2008