מועצת הפועלים
בית נטע
001.005.004
מנהלי
תת-חטיבה
2003-1961
40 תיקים
בית נטע - הארכיון והמוזיאון של מועצת פועלי פתח תקוה

בית נטע שימש גם כארכיון של מועצת הפועלים בפתח תקוה. מועצת הפועלים הייתה חלק מההסתדרות הכללית של העובדים, פעלה בעיקר בתחום של ארגון פועלים, יחסי עבודה בין מעסיקים לפועלים, נסוח וחתימה על הסכמי עבודה עם מעסיקים ועם מגזרים ענפיים, טיפלה בהסדרי פנסיה לעובדים וניהול קרנות פנסיה. כמו כן עסקה מועצת הפועלים בפעילות תרבות וחינוך, הקימה מועדוני תרבות, מועדונים לקשישים בעיר, בשכונות ובישובים סמוכים, נהלה בית ספר ערב מקצועי לנערים, תמכה בבתי ספר מקצועיים ותיכוניים, בארגון הספורט "הפועל" והקמת האיצטדיון בפתח תקוה. בבעלותה היו בתי קולנוע ואמפיתאטרון בעיר וכן בית התרבות "בית נטע" לתעוד תולדות כבוש העבודה ולידע הסתדרותי.

הארכיון המנהלי של מועצת הפועלים של פתח תקוה הופקד בארכיון מכון לבון.

לארכיון פתח תקוה הגיע חומר מנהלי לא רב שלא הופקד בארכיון מכון לבון.  בעיקר כולל תיעוד של מנהלי האגפים ומזכיר מועצת הפועלים. החומר סודר מחדש ונקבע כתת-חטיבה מלאכותית במסגרת חטיבת "בית נטע".

חרנם שאול

תיועד מלשכתם של: בן דב דוד, כרמלי פתחיהו, חיים בילי, א. פרידמן, פרנס, משה אילן .
תיקי פעילות של עובדים מרכזיים, דוחות כספיים, תקציבים, פרוטוקולים מישיבות מועצת הפועלים, סקירות פעילות של מוסדות הסתדרותיים וארגונים הכפופים למועצת הפועלים, התכתבות בנושאים: בקשות לתמיכה כספית במוסדות חינוך, תרבות וספורט, נהול בתי ספר שבתמיכת מועצת הפועלים, הסכמי עבודה, זכויות עובדים, בחירות בפתח תקוה, בריאות, קופת חולים של ההסתדרות הכללית, בטיחות בעבודה, פנסיה, ארגון טיולים וימי עיון, שכר מרצים ואמנים, ארגון תערוכות, קליטת עולים, ארגון מסיבות וארועי ה-1 במאי, ארגון סיורי תלמידים במפעלים (תכנית שלה"ב), ענייני שיכון.

הספדים על פעילים שנפטרו, פעילות חיים בילי כחבר בועדת החינוך העירונית, רשימות תלמידים, פרוטוקולים מישיבות ועדות חינוך, סטטיסטיקה לגבי מספרי חברי הסתדרות בשכונות ויישובים סמוכים, הזמנות לאירועים, תקנוני עבודה, דוחות מועצות ייצור במפעלים, פסקי דין של "משפט החברים", תעוד הכנות לועידת ההסתדרות.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2008