מוזיאון לתולדות פתח תקוה
004.001
מנהלי
חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.