אוסף חדש
מוזיאון לתולדות פתח תקוה
004.001.001
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.