אוסף ישן
מוזיאון לתולדות פתח תקוה
004.001.002
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.