תערוכת בן נעם
תערוכות
004.002.001
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.