תערוכת אסתר, לאה ונחום גם
תערוכות
004.002.002
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.