תערוכת משחקים ומספרים
תערוכות
004.002.003
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.