תערוכת חדר פלאות
תערוכות
004.002.004
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.