תערוכת מועדון צילום
תערוכות
004.002.005
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.