תערוכה בבית שפירא
תערוכות
004.002.006
מנהלי
תת-חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.