סלומון ברכה
006.001
מנהלי
חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.