סלומון אריה לייב וחנה
006.002
מנהלי
חטיבה
-
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.