מנהל המים
בית האיכר
001.002.003
מנהלי
תת-חטיבה
1958-1930
5 תיקים
בית האיכר - הסתדרות החקלאים, פתח תקוה

ענייני שאיבת מים והשקית שטחים חקלאיים באזור פתח תקוה. 

תת-חטיבה השלישית מתוך שבע.

תת-חטיבה נוצרה בצורה מלאכותית בהעדר סדר מקורי של החומר ובהעדר תיעוד על כך.

דוד בן עזר (ראב)

 נוהלי שאיבת מים והשקיה של שטחים חקלאיים באזור פתח תקוה. מפות של אזורי השקיה, שרטוטים, תכנון קו ירקון - נגב, פרוטוקולים, התכתבויות, תקנות, סדרי השקיה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2007