סלילת כבישים
בית האיכר
001.002.004
מנהלי
תת-חטיבה
1956-1930
8 תיקים
בית האיכר - הסתדרות החקלאים, פתח תקוה

טיפול בשטחים חקלאים שבהם היו אמורים להסלל כבישים היה
באחריות המועצה הכפרית שמושבה היה בבית האיכר. הכבישים: הביצה,
אבשלום, השרון, רבה, סגולה, תל נטע, חמרה.

תת-חטיבה הרביעית מתוך שבע.

תת-חטיבה נוצרה בצורה מלאכותית בהעדר סדר מקורי של החומר ובהעדר תיעוד על כך.

מסמכים הקשורים באדמות בתוואי הכבישים.
התכתבות, חוקי עזר

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני
2007