תיעודי
002.005
אוסף
חטיבה
2010-1878
אוסף

אוספי תיעוד היסטורי במגוון נושאים: תנועות פוליתיות, בתי ספר, מקומות תרבות ובילוי, מבנים לשימור.

תיעוד שנאסף לשמירה בארכיון בהתאם למדיניותו כ"ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

התיעוד נאסף גם למטרת התארוכות.

אוסף

האוסף מכיל מסמכים, קטעי עתונות, ספרים, העתקי מאמרים ופרסומים ותיקי תיעוד למבנים לשימור.

האוסף כולל סדרות ופירוט החומרים הקשורים אליהן כדלקמן:

איגוד הציבור החרדי בפתח תקוה, אוסף גליונות של הירחון "יש תקוה" לחיזוק היהדות והתורה בפתח תקוה 

בית קפה הצפור הכחולה, תצלומים ומאמרים כולל קטעי עתונות על בית הקפה ששימש כמרכז אירועים יוקרתי

חוג הפעילים פתח תקוה, העתקי מחברת פרוטוקולים

נצח ישראל, בית ספר ממלכתי דתי, תעודות של תלמידים, רשימות תלמידים.

פיק"א בית ספר, מסמכים על בית הספר

בית הדפוס ברח חובבי ציון, מסמכים הקשורים לבנייה ובעלות על קרקע שעליה הוקם בית הדפוס

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2008