אור-קולי
002.008
אוסף
חטיבה
2013-1932
אוסף

תעיוד בשמע ובתמונה הנעה על פתח פתח תקוה, אנשיה ואירועה.

החומר נאסף בארכיון בהתאם למדיניותו  כ"ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

אוסף

תוכניות רדיו וטלוויזיה, תסכיתים, סרטי תדמית ודוקומנטריים, הקלטות שירים, קונצרטים וכו'

סרטי 8 מ"מ, 16 מ"מ, תקליטים, תקליטורים, קלטות שמע, VHS. יצירות של עמנואל זמיר, נחום הימן, נתן אלטרמן ועד.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

עמנואל זמיר, 003.117

גליה דובידזון
2009

חטיבה פתוחה