אפמרה
002.009
אוסף
חטיבה
2010-1902
אוסף

אפאמרה - מיוונית "חולף".

תיעוד שמספק מידע על חיי יום-יום מהיבט חברתי, תרבותי,  מדיני - רוח התקופה בפתח תקוה.

תיעוד בעל ערך מוסף לחומר ארכיוני רשמי.

אוסף אפמרה נבנה בהתאם למדיניות "ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

בבסיס האוסף תיעוד אשר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002 ומוצאו אינו ידוע.

פריטים בודדים שנאספים אחרי 2002 משתלבים באוסף.

חומר אפמרה  אשר שייך לחטיבות אחרות לא הופרד וסודר כחלק מהחטיבה לפי עקרון המוצא. 

אוסף

מעטפות, בולים, הזמנות לאירועים, כרטיסי תחבורה, תלושים, פתקאות כסף.

לחומר עד 1950 להעתקים דיגיטליים בלבד.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2006

חטיבה פתוחה.