ג'מילי ברוך
003.131
אישי
חטיבה
-
2 תיקים, 2 תצלומים
ג'מילי ברוך

ג'מילי ברוך, בן זכריה ג'מילי, שהיה המוכתר של מחנה יהודה. נולד בפתח תקוה בשנת 1923, שרת בהגנה, בפלמ"ח ובמשמר

האזרחי. נפטר בשנת 2004.

נתרם ע"י ברוך ג'מילי.

תאריכים לא ידועים.

ג'מילי ברוך

קטעי עיתונות, תצלומים משפחתיים, סלים צבאיים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008