בני יואל משה סלומון
סלומון, משפחה
003.001.002
אישי
תת-חטיבה
1937-1871
9 תיקים, 2 ספרים
סלומון, משפחה

בניו ונכדו של יואל משה סלומון: יוחנן-דוד, טוביה, אריה לייב, מרדכי, חיים. הנכד אברהם בן יוחנן דוד.

אנשי ציבור, עסקו בחקלאות, מלאכת הדפוס, רפואה.

עמדו לצב אביהם בעת יסוד המושבה פתח תקוה.

החומר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003. אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

לא ידוע

מסמכים אישיים, התכתבות עם יואל משה, דוד גוטמן,  הרב דב בער אברמוביץ.

מודעת אבל וקורות חייה של דינה סלומון, אשתו של מרדכי.

ספר לוח ארץ ישראל שמושי וספרותי לשנת העת"ר, 1910.

למסמכים המקוריים קיימים גיבוים.

עיון בהעתקים בלבד.

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008