מסמכי קונסוליה גרמנית
סלומון, משפחה
003.001.003
אישי
תת-חטיבה
-
1 תיק

בהיותם נתינים גרמניים, קבלו בני משפחת סלומון דרכונים בקונסוליה הגרמנית בירושלים.

זיו סלומון, נינו של יואל משה, הפקיד את העתקים בשנת 2003. המקור בגנזך המדינה.

סלומון זיו

העתקי מסמכים - דרכונים - של בני משפחת סלומון שניתנו להם ע"י הקונסוליה הגרמנית בירשולים. המסמכים משנים 1860 - 1915

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2010