ראב משה שמואל
ראב - בן עזר, משפחת משה שמואל
003.035.001
אישי
תת-חטיבה
1988-1880
7 תיקים, 8 תצלומים
ראב משה שמואל

ר' משה שמואל בן אלעזר ראב (בן עזר) נולד בהונגריה בשנת 1862. קבל חינוך מסורתי ציוני מפי בן דוד יהושע שטמפפר. עלה ארצה עם הוריו בשנת תרל"ה, 1875. נמנה על ראשוני פתח תקוה. אחרי חידוש הישוב במקום עבד אצל הרב אריה לייב פרומקין. פיתח ברבות הימים משק מגוון בפלחה ובמטעים, היה פעיל בוועד השמירה. השתתף בהדיפת התנפלות הערבים בשנת תרפ"א, 1921. נבחר פעמים רבות לוועד המושבה. טפל במסירות בספרי האחוזה ובמוסדות צבור שונים: "פרדס", מוסדות חינוך, חברה קדישא ועוד. נפטר בשיבה טובה בי"ז באדר תשט"ו, 1956. רעיתו: מרים אלטה לבית גינצבורג. נפטרה בשנת תרצ"ג (1933). ילדיהם: אייזיק, אלעזר, לפידות, בנימין, לאה, צפורה, שלמה, אסתר, דוד, פיוול-משולם.

תת-חטיבה ראשונה מתוך ארבע. החומר נמסר במספר הפקדות ע"י נכדו של משה שמואל, דוד בן עזר ראב, בין השנים 2003 - 2011.

בן עזר ראב דוד

מכתבים וזיכרונות בדבר תולדות משפחת ראב : משה שמואל ראב, מנחם שלמה וקונה, שמעון ורחל, משולם-פייבל, אייזיק ושיינדל, אלעזר ודבורה-רחל, בנימין ודורה. בתיק גם : עץ המשפחה. זיכרונות בדבר הפרדס של משה שמואל ראב. התכתבות בדבר פרדסי האחים ראב, קטעי עיתונות ומאמרים בהם הוא מופיע, מכתבי תנחומים על מותו שנשלחו למשפחתו, נוסח המצבה שעל קברו וקבר אשתו מרים אלטה.
תצלומים של פרדסים, בתים בפתח תקוה, תצלומים אישיים.

 

רשימת תיקים ותצלומים

ללא הגבלה.

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2011