סידור ותיאור חומר ארכיוני נעשה לפי התקן הבינלאומי (ISAD(G ולפי כללי הרישום של הארכיון.
הקטלוג בעדכון. זמנית חסר מידע לחלק מהפריטים.