הגדות לפסח, מאוספי הארכיון

ארכיון אישי של אברהם שפירא

ארכיון אישי של אברהם שפירא

ארכיון אישי של זיוה ודוד מקלב

ארכיון אישי זיוה ודוד מקלב

ארכיון אישי של זיוה ודוד מקלב

ארכיון קיבוץ גבעת השלושה