אנו מציגים בפניכם מגוון כרטיסי ברכה "לשנה טובה" מאוספי הארכיון. 

כרטיסי הברכה משקפים את השינויים שעברו על העם והמדינה במרוצת המאה עשרים. הדימויים והנושאים משקפים את הזיקה בין המימד האישי למימד הלאומי.
כרטיסי הברכה הם חלק מארכיונים אישיים הקיימים בארכיון.

אוסף חנה וזכריה טיקוצקי

אוסף חנה וזכריה טיקוצקי

אוסף משפחת שני (שנדרוביץ)

אוסף רבקה וברוך אורן

אוסף רבקה וברוך אורן

אוסף יהודית גינת לבית ישראלית

 

 

 

אוסף יהודית גינת לבית ישראלית

 
 

 

אוסף יהודית גינת לבית ישראלית

אוסף הארכיון, איגרת הופקה לכבוד 90 שנה לפתח תקוה, 1968

 אוסף רוני ויהודה פלד

אוסף רוני ויהודה פלד