ראשוני עין גנים

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

בתמונה מימין: צודקוב, אשר אוסטרובסקי, אלתרמן, יונתן אוסטרובסקי.

משפחת אברהם ורבקה יפין וילדיהם מינה ומשה

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

נוטר

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

שלמה שטמפפר נואם בעת אירוע לכבוד הנשיא בן צבי

האירוע התקיים באולם הצבי במסגרת חגיגיות יובל ה- 75 לפתח תקוה

צלם: פוטו ברז

1953

יצחק מגלי (במרכז) עם חברים

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

מינה והרצל לוצקי

צלם: אברהם סוסקין

תאריך לא ידוע

משפחת קרינגל

אגרת ברכה מצולמת

צלם: לא ידוע

1937

דוד ונחמה (לבית ליפשיץ) בנם נפתלי גולומב

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

משפחת מרים ודוד בן דוב

בתמונה מימין:מרים בן דוב, דוד בן דוב, שרה ב (רנשטיין) אביב, רחל ברנשטיין , יושבת פסיה קורקלוב

צלם: אלחונס

תאריך לא ידוע

יהושע שטמפפר

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

ברוך גולומב ורעיתו

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

ילדי משפחת שיפריס

כרמלה, יהודית ועובד

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

דוד פוחס (יושב), פנחס ספקטור (עומד)

צלם: לא ידוע

תאריך לא ידוע

יעקוב גור אריה ,חייל בחטיבת המכבי בבריגדה היהודית

צלם: לא ידוע

1945

 

שושנה ישראלית

צלם: ניסן בן נעם

תאריך לא ידוע